Tarieven en vergoeding

Een behandeling valt onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ). Als je 18 jaar of ouder bent heb je recht op vergoeding vanuit de basisverzekering wanneer je verwezen bent door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, mits er sprake is van een DSM-V diagnose. Je dient bij aanmelding in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief.

Contracten:
In 2023 hebben wij een contract met de zorgverzekeraars die vallen onder de volgende (koepel)organisaties:

  • Achmea: Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ziezo, de Friesland, Pro Life, FBTO, Interpolis
  • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA: Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • Eno: Eno, Salland, ZorgDirect

Wij hebben geen contracten met de verzekeringen die vallen onder de volgende koepelorganisaties:

  • VGZ-groep, Menzis, CZ, ONVZ, ASR, Eucare 

Zowel de gecontracteerde als ongecontracteerde zorg vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro per persoon in 2023). Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

In het geval van gecontracteerde zorg worden de kosten voor de behandeling direct door ons bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

In het geval van ongecontracteerde zorg dient het bedrag te worden voorgeschoten. Elke maand krijg je een nota die bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend. Je krijgt dan (een gedeelte) van de behandeling vergoed. Deze vergoeding ligt meestal tussen de 65 en 100 %. Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kun je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of zie onderstaand document van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz

Zorgprestatiemodel:
Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz vanuit een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.

Tijdens de intake wordt de vragenlijst HoNOS+ afgenomen om de zorgvraagtypering te bepalen. Op regelmatige basis dient deze vragenlijst opnieuw afgenomen te worden. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en ernst van hun klachten en problemen. In onze praktijk zien wij vooral cliënten met zorgvraagtype 1 tm 4. Het zorgvraagtype geeft ook informatie over de verwachte behandelduur.

Met het zorgprestatiemodel verandert de bekostiging zoals die tot nu toe gedaan werd.

Een intake/diagnostisch consult kost € 142,31 per sessie van 45 minuten en € 163,37 voor 60 minuten. Vervolggesprekken € 120,99 per sessie van 45 minuten en € 143,71 voor 60 minuten. Daarnaast geldt er een aanvullend tarief voor emailcontact en intercollegiaal overleg.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je op: www.zorgprestatiemodel.nl

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Het tarief bedraagt € 110 per sessie van 45 minuten en € 140 voor 60 minuten (conform NZA tarieven).

Alle voorgenoemde bedragen zijn vrij van BTW.

Zorgverzekeraars vergoeden geen aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek. De behandeling hiervoor dien je zelf te betalen of wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij werkgerelateerde problematiek kun je ook bij je werkgever informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Als je nog vragen hebt over de tarieven en vergoedingen neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak afzeggen?
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer je te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt dan hanteren wij een no show tarief van 60 euro. Let op, deze factuur wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

(team) coaching en onderwijs:
Neem voor vragen over de tarieven contact op met Paul van den Berg via 06 18882918 of via info@Kobaltpsychologen.nl